Hvert år udgiver Warren Buffett et årligt brev til investorerne, og mange åbner det i spænding for at se, hvad han siger om markedet. 

I det her blogindlæg gennemgår jeg de vigtigste pointer fra hans årlige skriv til investorerne.

Brevet kommer som en del af selskabet Berkshire Hathaways årsregnskab, som nyligt er blevet udgivet. Berkshire Hathaway er – men det ved du nok – Warren Buffett’s børsnoterede selskab, som han laver alle sine opkøb og aktieinvesteringer igennem.

Warren Buffett forbereder dette brev meget grundigt og vejer hvert ord nøje. Der er intet ved det brev, som ikke er gennemtænkt og bevidst.  

Her er de fem vigtigste pointer: 

1. Value Investering virker

Det allerførste i brevet er en sammenligning af Berkshire Hathaway’s udvikling markedsværdien sammenlignet med aktieindekset S&P 500.

Tallene taler deres helt egen historie. Berkshire Hathaway har haft et gennemsnitligt årligt afkast på over 20 pct. siden 1965. Det brede amerikanske aktiemarkedet (målt ved S&P 500) har “kun” haft et årligt afkast på 10,5 pct.  

Det betyder, at Warren Buffetts selskab har haft et afkast på over …jamen, det er så stort et tal….3.641.613 pct. i perioden mod “kun” 30.209 pct. i det brede aktieindeks.

Det er naturligvis ikke tilfældigt, at han laver den sammenligning og stiller det så klart op. Det er hans måde at vise, at value investering (efter hans metode) helt sikkert virker – især hvis du tænker langsigtet. 

2. Du skal investere i virksomheder – ikke i aktier

Han understreger, at Berkshire Hathaway investerer i hele virksomheder – og indimellem i en andel af en virksomhed – men aldrig i aktier. 

“Charlie og jeg udvælger virksomheder. Vi udvælger ikke aktier,” skriver han (Charlie er selvfølgelig Charlie Munger, hans mangeårige partner.)

Warren Buffetts pointe her er, at du ikke skal investere på basis af kortsigtet overvejelser om, hvorvidt en aktie går op eller ned.

Du skal vurdere en virksomhed og dens langsigtede potentiale.

Du skal bl.a. tage stilling til, om du stoler på ledelsen, og om selskabet har konkurrencefordele, som beskytter deres service og produkter og fastholder kunderne.

Du kan lære mere om, hvordan du vurderer en virksomheds langsigtede potentiale i min e-bog her.

3. Han har næsten en billion kroner i kontanter

Warren Buffett forklarer, at han ønsker at Berkshire Hathaway altid holder 30 mia. dollars i kontanter og kontantlignende instrumenter (det kan være korte obligationer) for at være sikre på, at de altid kan klare en krisesituation og så alle kan sove roligt om natten. 

Ved udgangen af 2021 havde Berkshire Hathaway 144 milliarder dollars i kontanter og korte obligationer. Det svarer til 980 milliarder kroner. Det er næsten en billion. 

Det skyldes udelukkende, at de har svært ved at finde hele virksomheder eller dele af virksomheder, som lever op til deres kriterier for langsigtede investeringer.

“Charlie og jeg har fra tid til anden udholdt lignende kontanttunge positioner. Disse perioder er aldrig behagelige. De er heller ikke permanente.”

Hvad kan vi så lære af det?

Jeg ville helt klart også være forsigtig med, hvad jeg investerer i, og jeg ville som privatinvestor ikke være bange for i periode at holde kontanter, mens jeg venter tålmodig på den rigtige investering.

4. Han køber aktier tilbage  

I mangel af bedre investeringsmuligheder har Berkshire Hathaway købt egne aktier tilbage i 2021 for 27 milliarder dollars.

Han oplyser også, at han har købt i begyndelsen af 2022 for 1,2 milliarder aktier. 

Det fremgår ikke til hvilken præcis aktiekurs, han har købt aktier tilbage.

Han understreger, at de ikke er villige til at købe aktier tilbage til enhver aktiepris.

“Vi vil ikke betale en overpris for andre selskaber, og det ville være værdi-ødelæggende, hvis  vi betalte en overpris, når vi købte Berkshire Hathaway aktier.”

Berkshire Hathaway ville have købt flere aktier tilbage. Derfra kan vi udlede, at Berkshire Hathaway aktier har været for “dyre” det meste af tiden i 2021.

Vi kan sætte en pind i sidste års laveste niveau aktieniveau (ca. 230 dollars for b-aktien) og notere, at vi kan købe aktier i Berkshire Hathaway på ca. det niveau, hvis de skulle falde derned igen.

Det laveste niveau i de to første måneder af 2022 var 292 dollar pr. aktie (b-aktien), hvilket dog ligger over aktien i 2021. 

5. Du lærer af at formulere dine tanker

Warren Buffett takker for alle de år, hvor han har kunne undervise i investering. Han siger, at det har hjulpet ham med at udvikle og klaregøre egne tanker. 

“Charlie kalder det orangutan-effekten. Hvis du sætter dig ned med en orangutan og omhyggeligt forklarer den en af dine værdsatte ideer, kan det godt være, at du efterlader en forvirret orangutan, men du kommer selv derfra med klarere tanker.”

Jeg kan kun være enig. Jeg elsker at blogge og undervise i value investering.

Men hvordan kan du bruge den viden, hvis du sidder alene derhjemme med dig selv?

Tag noter.

Når du gennemgår en virksomhed, så husk at skriv ned, hvorfor du vil investere i den. Gem noterne, så du kan tage dem frem, hvis du senere bliver i tvivl om, hvorvidt du skal sælge. Forklar det for dit fremtidige dig.

På value investerings akademiet sørger jeg også for, at de studerende skal gennemgå virksomheder for hinanden. Det er den bedste måde at lære det på: ved rent faktisk at gøre arbejdet og forklare analysen for andre.

Er det et farvel?

Warren Buffett er 91 år gammel, og Charlie Munger er 98 år. 

Der er jo ingen, der lever evigt. 

Jeg fik en følelse af, at brevet var et farvel.

Især da Warren Buffett sagde tak for alle de år, hvor han har kunne skrive og undervise. Det gav mig følelsen af, at det er det sidste årlige brev, som vi ser fra ham.

Men det kan godt være, at jeg læser for meget ind i det. 

Under alle omstændigheder er der igen generalforsamling  i Oklahoma d. 29 april til 1. maj efter to år, hvor det har været aflyst på grund af pandemien.

Jeg skulle have været afsted i 2020 for første gang. 

Det er svært ikke at tænke, om det bliver den sidste chance for at se Warren Buffett og Charlie Munger på scenen sammen.

Nu bliver det måske den første og den eneste gang. 

I min e-bog Bliv Fri kan du lære meget mere om at opbygge en formue i form af en aktiebeholdning. Du kan downloade den her.