Hvordan hænger loven om tiltrækning sammen med Warren Buffetts måde at investere i aktier?

På den ene side virker det som to modsætninger.

Det ene område  – loven om tiltrækning – er noget hokuspokus ønsketækning (vil nogle kritikere nok sige), og det andet er en investeringsstrategi, som er seriøs og datadreven.

Det ene område drejer sig om følelser og mindset og det andet om tal, økonomi og data.

Jeg underviser i begge dele. Hvordan hænger det sammen?

Sandheden er, at det hænger utroligt godt sammen. Du kan ikke være en god investor, hvis du ikke har styr på dit mindset. 

Loven om tiltrækning – eller law of attraction som det hedder på engelsk – bliver brugt af mange af verdens bedste investorer. Jeg har læst om deres liv og praksis og ser mange eksempler. 

Jeg prøver altid at forstå, hvordan de store investorer har fået succes. Hvordan investerer de? Ikke bare rent teknisk, hvordan de køber aktien og tilgår et regnskab – men hvordan forholder de sig mentalt til det at investere? Det er spændende, fordi som Warren Buffett siger er dit mindset 80 pct. af succesen, når du investerer. Det er jo dit mindset, der får dig til at sælge i panik eller købe i grådig ivrighed. 

I det her blogindlæg vil jeg give nogle konkrete eksempler på, hvordan de store kendte value investorer bruger loven om tiltrækning.

Men først skal jeg lige kort have forklaret, hvad loven om tiltrækning går ud på i hovedtræk. 

Meget forenklet går det ud på, at du:

A. sætter et meget ambitiøst mål

B. har et stærkt ønske om at opnå det

C. og en viljestærk tro på, at det kan lykkes.

En person der praktiserer law of attraction sætter ambitiøse mål og går derefter i gang med at visualisere, at det lykkes, mens de lader alle de positive følelser strømme igennem sig.

Det går også ud på altid at tænke positivt og nægte at falde for indre brok og kritik.

Her kommer nogle eksempler – og beviser på – at de store guruer bruger metoden.

1. Warren Buffett har altid set sig selv som ekstrem rig 

Vi begynder selvfølgelig med den største guru af dem alle: Warren Buffett. 

Da han var barn, legede han i sin fars arbejdsværelse med regnemaskinen og en dag, da han var omkring 8 år, erklærede han til sin storesøster, at han ville blive millionær, før han var 30 år.

Millionær lyder måske ikke af så meget i dag på dansk – men du skal huske på, at det er 80 år siden og i dollar. Måske det skal oversættes til, at han sagde, at han ville blive milliardær før 30. 

Buffetts forudsagde sin egen succes med stor selvtillid – og forudsigelserne voksede efterhånden, som han blev ældre.

Da han blev gift, tog parret på en bryllupsrejse. De mødte folk, som rejste fra Omaha til Las Vegas for at gamble. Buffett observerede med stor undren, hvor dumt det var, og han udbrød, at han ville blive en “meget, meget rig mand”.

På det her tidspunkt var han allerede rig, fordi han havde udnyttet renters rente siden, han var barn.

Hans forudsigelser gik i opfyldelse.

Warren Buffett var i flere år verdens rigeste mand – indtil han begyndte at donere sine aktier væk til gode formål.

2. Sir John Templeton badede sig selv i positiv tænkning

Afdøde Sir John Templeton var en af de største investorer fra det tyvende århundrede. Han var en religiøs og spirituel mand, der nægtede at tænke negativt. Han så en sammenhæng mellem at være spirituel og rig:

“Hvis du fokuserer på det spirituelle, vil du med stor sandsynlighed blive rig,” sagde han i et interview med William Green, forfatteren til bogen “Richer, Wiser, Happier”. 

“Jeg har aldrig mødt en familie der gav en tiendedel af deres indkomst til gode formål i ti år, som ikke blev både velhavende og lykkelige.”

Templeton nægtede at tænkte negative tanker, som ledte til vrede, bekymring, skam, skyld, had eller jalousi.

Hvis han fik en negativ tanke, erstattede han den hurtigt med sætningen: “Jeg siger tak for overfloden af gode ting i mit liv.”

Hvis han stod over for en særlig svær situation, sagde han: “Dette er kommet for at velsigne mig.”

Denne sidste sætning minder om Bob Proctors mantra “…og det er godt”. Bob Proctor – som er en kendt underviser af loven om tiltrækning – sagde altid “og det er godt”, når noget svært fandt sted. 

Med sådan en stærk sætning vil sindet begynde at lede efter det gode i stedet for at dvæle ved tabet og de negative aspekter. Jeg har vænnet mig selv til at sige dette, hvis der opstår en konflikt, kommer et uventet tab i livet eller sker noget ubehageligt og uforudset. 

Templetons fond, The Templeton Growth Fund, fik et gennemsnitligt afkast på 14,5 procent over 38 år.

3. Nick Sleep belønner sig selv ved at dvæle ved fordelene i fremtiden

Den tidligere fondmanager Nick Sleep var meget inspireret af bogen Zen and the Art of Motorcycle Maintenance”.

Bogen handler i meget korte træk om at blive et med motorcyklen – metaforisk – og sørge for at gøre alt på den gode måde. Der er altid et valg mellem en tilgang af lav kvalitet og af høj kvalitet, og ideen er at søge efter høj kvalitet i alt, hvad vi gør.

Dette syn fra motorcykel-bogen har Nick Sleep taget med sig ind i investeringsverden og det betyder, at han altid spurgte, hvad “den gode måde” at investere var. Han undgik metoder, der er af lav kvalitet og søgte hele tiden høj kvalitet.  

Denne søgen fik Nick Sleep og hans partner Zakaria til at skære al drama fra medierne væk og fravælge tv-skærme og Bloomberg terminaler. I stedet for at høre de ofte negative nyheder og analyser, brugte de deres tid på at lave det, som de omtaler som “destinationsanalyser”. 

Ideen er at begynde med endelsen og analysere, hvordan du kommer dertil. Så hvis du ønsker at leve til du bliver 109, hvordan skal du så leve for at opnå det? 

Det er jo i virkeligheden tricket fra loven om tiltrækning – du ser fremtiden for dig og tror på den og så arbejder du dig tilbage og finder ud af, hvordan du når dertil. Med målet for øje lever du på en måde, der er i overensstemmelse med dit mål. 

Nick Sleep så den ideelle fremtid for sig – og brugte det som en teknik til at gøre “den gode ting”.

For at have modstandskraft mod sine egne negative tilbøjeligheder, visualiserede han de fordele, der ville være i fremtiden, hvis han gjorde “den gode ting.”

Det er nærmest essensen af loven om tiltrækning. 

Du ser det for dig, tror inderligt på det og gør det, som skal til.

I en periode på tretten år fik Nick Sleeps fond Nomad Investment Partnership et afkast på 921 procent mod 117 procent i MSCI World Index.

4. Arnold Van Den Berg visualiserede sin egen succes

Jødiske Arnold Van Den Berg overlevede Amsterdam under Anden Verdenskrig. Han blev skjult i et skab, indtil han som to-årig blev smuglet til et børnehjem. Han troede i mange år, at han ikke var god nok til at hans forældre ville beholde ham. I mange år var han plaget af lav selvtillid og negativ selvsnak, som stammede fra krigen.

Heldigvis fik han stoppet det. Han stødte på en bog, der ændrede hans liv. Bogen er “From Poverty to Power” af James Allen – og denne bog beskriver loven om tiltrækning.

Van Den Berg lærte at sætte klare mål, visualisere handlingen til perfektion og gentage affirmationer, som fortrængte al tvivl og frygt, indtil de var erstattet med klippefast selvtillid.

Det brugte han først til at blive en dygtig professionel atletisk klatrer – og senere som fund manager, der fik 14,2 percent i gennemsnitligt årligt afkast over 30 år. 

Betyder det, at du skal være ukritisk?

Hvis man visualiserer, at det går godt og svælger rundt i positive følelser, hvordan kan man så være kritisk indstillet over for dårlige investeringer?

At du tror på, at noget vil lykkes for dig betyder jo ikke, at du ikke længere kan fravælge det, som ikke bringer dig nærmere målet.

Tværtimod. Hvis du VED, at det vil lykkes for dig, vil det blive nemmere for dig at fravælge alt, der ikke matcher med endemålet.

Lad os sige, at du visualiserer, at du bor i et skønt hus ved vandet. Det betyder jo ikke, at du bare køber lejligheden på 3. sal i indre by og visualiserer, at det er et hus. Nej, tværtimod vil du nægte at købe alt andet end det, som du har set for dit indre øje.

Eller lad os sige, at du visualiserer et lykkeligt ægteskab. Det betyder ikke, at du hopper på en tilfældig postmand og drømmer om, at han kan gøre dig lykkelig. 

Når du ved, hvad endemålet er, bliver det langt nemmere for dig at sige fra over for det, som er “lavkvalitet”, som Nick Sleep ville kalde den.

Når du investerer og bruger loven om tiltrækningen, slipper du ikke for at gøre arbejdet med at lede efter den gode investering.

Du skal stadig bruge tjeklisten og analysere og regne på selskabet.

Det kan du lære meget mere om i min e-bog Bliv Fri, som du kan downloade den her.