Hvorfor investerer du? Eller hvorfor vil du i gang med at investere? 

Når du skal lære noget nyt eller blive bedre til noget, er det vigtigt, at du har dit “why” helt på plads.

Dit why er et begreb, som kommer fra den amerikanske coaching verden, og man kan sige, at det er din dybere motivation for at gøre noget.

Dit why er dit formål, din begrundelse for at skride til handling og det bidrag, du ønsker at skabe.   

Når spurgt, hvorfor de vil investere, svarer de fleste, at det er for at tjene penge eller få et godt afkast. Det svar er det første, overfladiske svar. Du skal kradse lidt mere i overfladen for at komme ned til dit why.  

Interview dig selv: Hvorfor? Hvorfor? Og hvorfor nu det?  

For at nå frem til din sande motivation, skal du blive ved med at spørge dig selv “og hvorfor det?” og “hvad gør det for mig?”.

Du skal i hvert fald fem niveauer ned for at finde frem til dit why

Du skal spørge, indtil du når ned til et lag, som har enten en spirituel dimension eller som handler om andre mennesker end dig. Dit why skal gerne være større end dig selv.

Dit interview med dig selv kunne f.eks. forløbe således:

Hvorfor vil du gerne lære at investere?

For at få mere ud af mine penge. Så de ikke bare står i banken til nulrente. 

Hvorfor vil du have mere ud af dine penge?

Det kunne være rart at have flere penge mellem hænderne.

Hvorfor vil du have flere penge mellem hænderne?

For at opleve øget tryghed.

Hvad gør dig utryg?

Det gør mig utryg, at jeg ikke ved, hvor jeg har min chef.

Hvorfor gør det dig utryg?

Jeg er bange for at blive fyret. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle forsørge min familie, hvis jeg bliver fyret.

Hvad skal der til for, at du bliver tryg?

Hvis jeg ved, at jeg altid kan forsøge min familie, uanset hvad der sker, så er jeg mere tryg.

Så du investerer for at blive økonomisk uafhængig?

Ja.

Hvad ville det betyde for dig, hvis du blev økonomisk uafhængig?

Det ville betyde, at jeg følte mig tryg og ikke behøvede at bekymre mig om hverdagen.

Hvad ville det ændre ved din hverdag helt specifikt? 

Det ville gøre, at jeg ikke følte mig så presset på arbejdet og behøvede at spekulere så meget over det. Det ville også betyde, at jeg kunne søge et andet job, som måske ikke betaler så meget, men som giver mere mening for mig og giver mig mere livsglæde.

Ville det ændre andre ting?

Jeg ville give mig selv mere tid til mine børn. Jeg ville også kunne være mere nærværende med dem.

Så det ville også betyde noget for dine børn, hvis du blev økonomisk uafhængig?

Ja. De ville få en gladere mor/far.

Og hvad ville en gladere mor (eller far) betyde for dine børns barndom?

Deres barndom ville være mere rolig og de ville også opleve mere tryghed og nærvær. 

Formularen til dit why 

Din dybere begrundelse, dit sande why, skal kunne presses ned i denne formular:

Mit why er at ___(handling/bidrag)___ for at _______(resultat/påvirkning)____ så jeg/de kan ________(spirituelt bidrag eller forbindelse til andre). 

Eller jeg ——(handling/bidrag)______for at ______(resultat/påvirkning)____så jeg/de kan ________(spirituelt bidrag eller forbindelse til andre). 

Den første stiplede linje skal være dit bidrag. Den anden stiplede linje skal være effekten eller påvirkningen. Personen i ovenstående interview ville nok have et why, som lød således

Jeg investerer for at blive økonomisk uafhængig, så jeg kan føle mig tryg og være mere nærværende og dermed give mine børn en mere tryg barndom uden stress. 

Et andet eksempel kunne være taget fra motionens verden. Lad os sige, at du gerne vil i gang med at løbe. Her kunne det overfladiske svar lyde: Jeg løber for at få en bedre motion. 

Men hvis man blev ved med at spørge “og hvorfor det?” ville man muligvis nå ned til et svar, der handlede om ønsket om at leve i lang tid for at kunne være der for sine børn. Så kunne sætningen komme til at lyde således:

Jeg løber for at kunne leve et godt og langt liv uden sygdomme og skavanker, så jeg kan være der så længe som muligt for min hustru/mand og mine børn og fremtidige børnebørn.    

Eksempler på en Why-formulering kunne være (taget fra mit eget liv):

Mit why er at undervise andre i at investere som value investor for at gøre så mange som muligt økonomisk uafhængige og dermed være med til at bekæmpe utryghed og stress for så mange som muligt.

Jeg investerer for at skabe velstand for generationer, så både jeg og mine børn og deres fremtidige børn kan være frie til at leve vores liv, så det giver mest mening og skaber det største bidrag for andre.

Her er nogle af begrundelserne for at du skal tage dig tiden til at arbejde med at definere dit why. 

1. Dit why forbinder handling med følelse 

Når vi arbejder for at opnå noget, kan det næsten altid hægtes op på en følelse, som vi vil opnå. Vi vil ikke have penge for pengenes skyld. Vi vil have penge for en følelse, som pengene kan opnå.

Samtidig kan du vende det om og sige, at du ved, at du er nået ind til dit sande why, når du kan mærke, at du bliver rørt, når du taler om det. 

Hvis du f.eks. siger, at du investerer for at få et godt afkast, føles det nogenlunde som at stikke tungen ud af vinduet. Men hvis du siger, at du investerer for at skabe velstand for generationer, så både du og dine børn kan leve et liv med frihed til at gøre et bidrag, så vil det formentlig røre dig på at dybere plan.

2. Dit why kan få dig til at udskyde behov

Når vi investerer, udskyder vi forbrug i dag for at få mere af det i fremtiden.

Det kan være svært at overbevise os selv og vores familie om, at vi vil udskyde en ferie på en tropisk ø for i stedet at tage i sommerhuset i Danmark, hvis det kun er forbundet med et ord som “afkast”.

Men hvis det er forbundet med store ord, som frihed og tryghed – og måske med andre mennesker – så bliver det nemmere for dig at overbevise både dig selv og dine nærmeste om, at det giver mening.

3. Dit why bekæmper overspringshandlinger

Når vi skal lære noget nyt eller opnå noget stort, så kommer vi kun frem ved hjælp af tusinde små beslutninger fordelt over lang tid. Du skal igen og igen tage stilling til, om du i et bestemt øjeblik vil se din yndlingsserie eller om du vil sætte dig ned og researche en virksomhed. Du skal tage stilling til, om du vil spise en is eller i stedet bruge tiden på at løbe en tur. Du skal tage stilling til, om du vil surfe på facebook eller meditere. 

Det er svært at træffe gode mikrobeslutningerne, hvis du ikke har dit why på plads. Hvis du derimod har det store why på plads, vil det motivere dig, hver gang du står med valget mellem den ene handling eller den anden.

Husk, at du kan downloade min e-bog, hvor du kan lære mere om at investere her