Fra 2019 kan du sætte 50.000 kr. ind på en aktiesparekonto.

Er det en god ide at benytte sig af ordningen?

Svaret er ja.  

Den helt korte forklaring er, at skatten på aktiesparekontoen er lavere.

Du betaler 17 pct. af dit afkast på aktiesparekontoen mod mellem 27 pct. og 42 pct. af afkastet i normale, frie midler.

Skatten på aktieindkomst er høj i Danmark, og det ville være dumt ikke at udnytte mulighederne for at betale lidt lavere skat af afkastet.

Hvorfor er aktiesparekontoen så udskældt?

Det er fordi, at den er beskattet ved hjælp af lagerprincippet.

Det betyder, at du betaler skat, uanset om du har solgt papiret eller ej. Du betaler ud fra, hvad du har på lager.

Det er egentligt et lidt underligt princip. Det svarer vel til, at en virksomhed skulle betale moms baseret på, hvad den havde af varer på lageret, men uden at den havde fået solgt dem endnu.  Det er der mange, der ikke bryder sig om.

I almindelige frie midler betaler du først skat, når du realiserer gevinsten, dvs sælger aktien. For dig betyder det helt konkret, at hvis din aktie på aktiesparekontoen stiger i værdi, så betaler du skat – også selvom du ikke har solgt papiret.

Hvis aktien er faldet i værdi, så bliver det til gengæld også trukket fra.

Er det så slemt?

Nej, egentlig ikke. Det kan være lidt irriterende, hvis du skal til at sælge nogle af aktierne for at få råd til at betale skatten. Det har jeg selv været ude for i min ratepension, som også er beskattet efter det såkaldte lagerprincip.

Man kan også godt argumentere for, at den hakker spidsen af effekten af renters rente. Men jeg synes, at den lave skattesats gør op for denne ulempe. 

I stedet for at skælde lagerbeskatningen ud, så ville jeg se aktiesparekontoen som en mulighed.

En lagerbeskatning kan også være en befrielse, fordi du ikke behøver at tage hensyn til et skattesmæk, når du overvejer at sælge aktien.

Jeg hører tit om folk, der ikke vil sælge bestemte aktier, selvom timingen er god, fordi de skal betale 42 pct. i skat af gevinsten.

Er du typen, der bliver bange for at agere på gode muligheder og sælge dine aktier igen, fordi beskatningen bremser dig, så kan det faktisk være, at du vil finde princippet med lagerbeskatning befriende.

Du kan også bruge det en smule strategisk. Du kan vælge at bruge aktiesparekontoen til den type aktier, som du regner med at handle lidt mere med.

I frie midler kan du så investere i de aktier og virksomheder, som du regner med at holde fast i over mange år.

Hvordan skal du prioritere?

Hvordan skal du så forholde dig til aktiesparekontoen og andre muligheder, f.eks. børneopsparing og pensionsopsparinger? Mange bliver forvirrede og ved ikke, hvad de skal vælge.

Vælg det hele, hvis du kan. Fyld først op der, hvor der er de største skattegevinster. Du kan prioritere således:

1. Børneopsparingen (hvis du har børn)

Den er skattefri. Du kan indsætte 6.000 kr. på den om året, indtil du har nået 72.000 (uden at regne afkast med). Sæt den med så sen udbetaling som muligt, så du og dit barn får mest gavn af den.

2. Aldersopsparing

Du kan indbetale 5.300 kr. om året indtil fem år før din folkepensionsalder (så kan du indbetale mere). Du betaler 15,3 pct. i skat efter lagerbeskatningsprincippet. Der er ingen fradrag, når du indbetaler, men til gengæld heller ingen skat, når du får den udbetalt, og ingen modregning i andre ydelser (som Folkepensionen). Husk, at du også kan oprette en aldersopsparing til dit barn. 

3. Aktiesparekontoen

Som nævnt: 17 pct. beskatning efter lagerbeskatningsprincippet, og du kan i år indbetale 50.000.

Der er tale om, at man vil kunne indbetale med 50.000 yderligere til næste år og nogle år fremover. Men det skal først besluttes endeligt, så vi må vente og se.

4. Ratepension (kun hvis du betaler topskat)

Her får du fradrag, når du indbetaler, men det giver mest mening, hvis du betaler topskat. Du betaler løbene 15,3 pct. efter lagerbeskatningsprincip, og du betaler også skat, når den bliver udbetalt. Du kan i 2019 indbetale 55.900 kr. 

5. Frie midler

Det er klart den dyreste måde, men den har også sine fordele.

Her betaler du 27 pct. af de første 54.000 kr. (2019) og alt afkast derover bliver beskattet med 42 pct. Men du betaler først skat, når du sælger papiret.

Den store fordel er, at du har friheden til at bestemme over disse midler.

Børnepenge er bundet til barnet, og pensionerne er bundet op på en vis alder.

Skal du f.eks. have din ratepension udbetalt før tid, skal du udbetale en strafafgift på 60 pct. til staten.

Skal du have udbetalt aldersopsparingen før tid, skal du betale en strafafgift på 20 pct.

Du har egentlig også friheden i aktiesparekontoen. Der kan du også sælge papiret og trække pengene ud igen, når du vil. 

Vil du læse mere om de forskellige ordninger, som jeg nævner her, så kan jeg anbefale blogindlægget har du husket disse fem lovlige skattefiduser inden årsskiftet?

Skal du i gang med at investere eller blive bedre til det, så husk min gratis e-bog Bliv Fri.